Ik probeer de dorst naar kennis te laven.
Bijleren is mijn streven, want voor de rest is het hier saai.
Helaas kom ik over als een agressieve zatlap in de haven
omdat ik constant vecht tegen de bierkaai.

Bek
veg
ter